Wydawnictwo

Periodyk od 1997 roku ukazuje się w formacie A4, objętości 40 stron, w barwnej szacie graficznej. Wydawnictwo ukierunkowane jest na współpracę z gospodarczym rozwojem regionalnym, organizacjami trzeciego sektora - otwarte dla pomysłów konstruktywnych, godnych nagłaśniania na cały kraj. Stanowi forum ekofilozofii, dostrzegającej i przywracającej godne miejsce człowieka w świecie panoszącego się konsumeryzmu (wydawca i redaktor naczelna pełni jednocześnie funkcję prezesa elitarnego Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej). Magazyn "Biznes i Ekologia" jest obecny non-stop w Biurze Prasowym Ministerstwa Ochrony Środowiska, Parlamentu, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko-Funduszu, Krajowej Izbie Gospodarczej, Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacyjnej,Polskiej Izbie Gospodarczej "Ekorozwój". Dociera do wybranych urzędów wojewódzkich,związków gmin, starostw i powiatów. Obsługuje najważniejsze imprezy targowo-wystawiennicze w kraju, związane tematycznie z szeroko pojętym "zielonym biznesem", kongresy, konferencje i sympozja.
Wydawca Magazynu "Biznes i Ekologia" został uhonorowany Złotą odznaką Ministra "za zasługi dla ochrony środowiska".
Firma "FENIX" Aleksandra Wójtowicz, poza wydawaniem Magazynu "Biznes i Ekologia" specjalizuje się w opracowywaniu merytorycznym i redakcyjnym syntetycznych broszur, podsumowujących zjazdy, jubileusze, kongresy i inne, ważne dla zleceniodawcy wydarzenia, zasługujące na dokumentację w lekkostrawnej dziennikarskiej formule.