Bannery TOP

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

W dniu 9 października 2017 r. Polska Izba Ekologii organizuje konferencję nt. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, która odbędzie się w Hotelu ALTUS Prestige Katowice, ul. Uniwersytecka 13.
 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie metod ograniczania skutków szkodliwych zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz podniesienie świadomości społecznej nt. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.

Konferencja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, przedsiębiorstw, uczelni, instytutów badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych zaangażowanych w problematykę ochrony powietrza. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

 PROGRAM KONFERENCJI
 
10.00–12.30 Panel I

Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
Zanieczyszczenia powietrza, ich główne źródła. Sytuacja Polski na tle Europy  –  dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE ds. ochrony powietrza;
Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza – dr Tadeusz Sadowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
Synteza publikacji Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – dr Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
Wymiana doświadczeń i budowanie relacji w strategii poprawy jakości powietrza. Podsumowanie konferencji Jakość powietrza a zdrowie – Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski;
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – dr hab. n. med. Renata Złotkowska, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

12.30–13.00 Przerwa kawowa

13.00–15.00 Panel II

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia – prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe – prof. dr hab. Brunon Zemła, Instytut Onkologii w Gliwicach;
Zanieczyszczenia powietrza a ryzyko rozwoju cukrzycy – doc dr hab. n. med. Joanna Żywiec, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, SUM w Katowicach;
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na materiał genetyczny człowieka – dr hab. n. med. Danuta Mielżyńska-Švach –  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
Ocena narażenia na wybrane ksenobiotyki dzieci z syndromem autyzmu i chorych na stwardnienie rozsiane z regionu Górnego Śląska – dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder prof. nadw. SUM w Katowicach;
Świadomość samorządowców w zakresie jakości powietrza i zagrożenia zdrowia w kontekście opracowywanych miejskich planów adaptacji do zmian klimatu – dr Janina Fudała, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;  

15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, wyłącznie po przesłaniu karty zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona!
Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod adresem e-mail pie@pie.p,  nr tel. 32 253 51 55 lub na stronie www.pie.pl

Zapraszamy do udziału!