Perowskity - nowa technologia solarna.

W rozmowie telewizyjnej z redaktorem Miecugowem dr Olga Malinkiewicz przedstawiła rezultat swej pracy naukowej dotyczącej nowych możliwości przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną.

Studentka fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wystartowała przed kilku laty z Programu Erazmus do Hiszpanii, następnie zdobywała doświadczenie na kilku innych  światowej rangi uczelniach.

Omawiana technologia wykorzystuje PEROWSKITY jest prostsza i tańsza w porównaniu z produkowanymi obecnie na bazie krzemu panelami PV.

Czytaj więcej...

Kosa okiem

Kosa okiem -  spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość dziennikarki, która dwukrotnie otrzymała statuetkę KOS za promocję turystycznych walorów Polski.


A człowiek?
Żyjemy w otoczeniu agresywnie rozwijającej się elektroniki, informatyki, mamy e-rzeczywistość  i gdzieś się gubi to, a powinno być najważniejsze czyli działania z pytaniem- a człowiek?


W marketingu, usługach, produkcji i imporcie żywności i ostatnio o zgrozo leczeniu ludzi zaczyna brać władzę pieniądz, który w powiązaniu z oszustwem i dezinformacją budzi strach i brak poczucia bezpieczeństwa u większości z nas. Jeśli do tego dodamy totalny brak dobrej edukacji (także niestety w mediach), to  pytam się - dokąd to wszystko zmierza, bo na pewno nie do kultywowania humanitarnych wartości homo sapiens.

Czytaj więcej...

Polska Rzeczpospolita Fiskalna

Szczytowym osiągnięciem w tej dziedzinie jest niewątpliwie pobieranie opłaty za interpretacje przepisów stanowionego prawa. Jest to kuriozalny przykład obnażający nieudolność prawodawców i ich pomocników w precyzyjnym formułowaniu praw i obowiązków. Stanowi to źródło zamętu, przysparza pracy stosującym to prawo w każdej dziedzinie.

Częste nowelizacje i zmiany pogłębiają ten chaos. Za każdym uchybieniem czai się kara finansowa, której poziom prowadzi niekiedy do bankructwa firmy wraz z którym wielu pracobiorców idzie na zasiłek dla bezrobotnych. To także przyczyna niewydolności sądów i chybionych wyroków oraz możliwość manipulacji.

Zatem żądanie w tych warunkach opłat za interpretację jest bezwstydnym nieuzasadnionym przejawem fiskalizmu groźnego dla MŚP w pierwszej kolejności. Zjawisko to charakteryzuje władze wszystkich szczebli. Przykładem instalowanie radarów jako sposobu watowania lokalnych budżetów.

Występują też inne drastyczne przypadki, jak np. działanie prawa wstecz. Przykładem odebranie Lasom Państwowym wypracowanych pieniędzy. Stolica także grzeszy przesadnym fiskalizmem. Brak miejsc parkingowych, blokowanie możliwości przez ustawienie trwałych słupków zmusza kierowców do krążenia po mieście, co zagęszcza tłok, potęguje zanieczyszczenie powietrza przez CO2 i sadzę. Za małe przekroczenie opłaconego czasu postoju wysoka kara. Najczęściej przyczyną tego jest niska sprawność urzędów i wydłużone załatwianie spraw. Podobnie jest z wizytą u lekarza, na poczcie i wielu innych miejscach. Nikt nie zaprogramował tolerancji czasowej, lub innej niż mandat możliwości dopłaty. Kara powinna obejmować jedynie uchylających się od zapłaty za parkowanie.

Traktuje się obywatela wyłącznie jak oszusta i źródło zasilania budżetu. A wystarczyłoby zobowiązać do dopłaty. Można mnożyć przykłady fiskalnych praktyk. Jak w tych warunkach żyć Panie Premierze?

Henryk Oleksy

 

Wszyscy będziemy Seniorami

Wydawać by się mogło, że szeroko kolportowane informacje o szybkim starzeniu się polskiego społeczeństwa spowodują odzew polegający na tworzeniu sieci płatnych ośrodków i domów pomocy społecznej, w których Seniorzy znaleźliby godne warunki bytowania po przejściu na tzw. zasłużoną emeryturę wzorem krajów UE. Ale jak zawsze w naszym kraju wiele gadania a znacznie mniej działania.

Zdobycie miejsca w takim domu nazywanym brzydko „spokojnej starości” to u nas nie lada problem. Oczekiwanie na wolne miejsce trwa miesiące a nawet lata. Ponadto oferowane warunki pobytu po stronie opieki i wiążących się z tym kosztów mają się nijak do emeryckich możliwości. Na domiar złego prasa dość często informuje o fatalnym traktowaniu pensjonariuszy, o znęcaniu się fizycznym i psychicznym, a nawet o okradaniu.

Oficjalny komunikat mówi, że jedynym godnym obiektem jest Dom Aktora w Skolimowie.

A przecież w tego typu obiektach nie tylko Seniorzy, lecz także pracujący tam personel mogą znaleźć dogodne warunki dla pogodnego i bezpiecznego współżycia bez wyizolowywania się z otoczenia, od rodzin i przyjaciół.

Tworzenie domów Seniora jest niezbędne dla ułatwienia dostępu do opieki dla potrzebujących, a dzięki powstającej konkurencji może poprawić się dostępność oraz jakość tego rodzaju usług a także cena.

Henryk Oleksy

 

Droga na skróty

Rząd w imię „sprawiedliwości” pragnie poprawić po raz kolejny najniższe emerytury…kosztem emerytów poprzez zmianę sposobu waloryzacji, a nie kosztem tych, którzy są temu winni. A są nimi pracodawcy utrzymujący niedopuszczalnie niskie płace, jak i po części sami pracownicy, uciekający w szarą strefę i nie dbający o własną przyszłość, wreszcie kolejne rządy oraz rozpolitykowane związki zawodowe, nie pilnujące interesów pracowniczych.

Część emerytów, tych, którzy maja nieco wyższe emerytury, już w trakcie naliczenia poniosło straty, wskutek zalimitowania ich wysokości (bez względu na ilość i wielkość składek).

Poprawa najniższych emerytur jest bez wątpienia niezbędna, ale nie w taki sposób. Pracodawcy skwapliwie popierają koncepcję rządu, która pomija ich udział w poprawie emerytur.

Warto dodać, że emeryci mieli korzystać ze specjalnie na ten cel utworzonych funduszy ze sprzedaży majątku narodowego, a także z poprawy średnich uposażeń w kraju.

Co się z tym dzieje?

Proponowany sposób prowadzi do spadku zaufania do państwa oraz do demoralizacji wszystkich emerytów, gdyż wszyscy oni tracą wiarę w celowość starań o przyszłość, ponieważ państwo nie gwarantuje stabilności dorobku emerytalnego i manipuluje przepisami, kierując się doraźnymi celami.

 

 

 

 

Henryk Oleksy