„Jak dodać gazu - uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju rynku gazu w Polsce”

Recenzowana książka jest silnym głosem w odbywającej się dyskusji na temat globalnego runku energii. Gaz to jedno z najważniejszych zagadnień w gospodarce globalnej jak i w Polsce. Analiza zjawisk jest przedstawiona na tle działań podejmowanych przez Unię Europejską. Na europejskim rynku paliwowym nastąpiły diametralne zmiany. Niepewność cen oraz względy ekologiczne zmuszają do zastanowienia się nad wyborem najbardziej racjonalnego rodzaju paliwa. Gaz jest paliwem przyjaznym dla środowiska, a dzięki wprowadzaniu coraz to nowych technologii, łatwości obsługi z punktu widzenia użytkownika oraz jego ogólnej dostępności może trafić do każdego odbiorcy.

Prezentowana publikacja jest znaczącym wydarzeniem wydawniczym. Została przygotowana przez kompetentnego autora młodej generacji, pracującego pod kierunkiem wybitnych znawców współczesnych zagadnień energetycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UJK. Otrzymaliśmy więc dojrzałe naukowo dzieło wypełniające lukę w nauce polskiej. Czytelnik dostaje do ręki solidną "encyklopedię" rynku gazu w okresie od czasów pierwszych pionierów gazownictwa po dzień dzisiejszy. Będzie ona dobrze służyć tym wszystkim, którzy szukają pogłębionej wiedzy o polityce bezpieczeństwa dostaw paliw, problemach bezpieczeństwa energetycznego wszystkich regionów i całego świata.

Czytaj więcej...

Koniec Świata jaki znaliśmy - klimat, przyszłość i szanse demokracji

„Prawdę czas odsłania” łacińskie

Książkę napisali Claus  Leggewie , niemiecki politolog , profesor Uniwersytetu w Giessen oraz Harald Welzer – niemiecki psycholog  społeczny , profesor Uniwersytetu  Wittem / Herdecke 
(prezentowaliśmy  w B&E jego książkę  „ Wojny klimatyczne" .)

„Koniec świata jaki znaliśmy, stanowi kolejna próbę uświadomienia społeczeństwu, jak daleko idące konsekwencje niosą zmiany klimatyczne, spowodowane działalnością człowieka przez nadmierną konsumpcję odnawialnych i nieodnawialnych zasobów planety Ziemia.

W tym wykorzystywanie surowców kopalnych jako źródła energii . Towarzyszy temu emisja gazów cieplarnianych, stanowiącą główny czynnik tych zmian. Próby globalnego porozumienia dla zahamowania tego procesu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów na miarę potrzeb.  Wprawdzie nie da się precyzyjnie oszacować dynamiki zmian, z jaką klimat może osiągnąć punkt krytyczny.

Z tych względów należałoby podjąć szybkie i zdecydowane działania zapobiegawcze, zanim średnia temperatura globalna wzrośnie do tego momentu o 4 – 7 stopni C. Oznaczałoby to, że nasi potomkowie oddychać będą powietrzem, jakie dziś spotyka się tylko w łodziach podwodnych, jak sugerują autorzy. Pojawi się także wiele innych niekorzystnych zaledwie częściowo uświadomionych zjawisk.

 

Czytaj więcej...