O zielonych technologiach za oceanem

Sektor zielonych technologii będzie jednym z istotnych elementów polskiej innowacyjności prezentowanych podczas Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji (PATI), który w dniach 16-21 listopada 2014 r. odbędzie się w Kalifornii. Jednym z partnerów instytucjonalnych wydarzenia jest Ministerstwo Środowiska promujące „GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii”. W PATI udział weźmie szereg firm laureatów programu, a w gronie panelistów znajdzie się dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Jacek Mizak oraz Koordynator programu GreenEvo – Agnieszka Kozłowska-Korbicz.


Polskie zielone technologie w ostatnich latach stały się jedną z wizytówek naszej gospodarki za granicą. Duży udział w budowie tego pozytywnego wizerunku ma program Ministerstwa Środowiska GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, który od 5 lat z sukcesami wspierają ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw. Sektor zielonych technologii w Polsce cechuje się nowoczesnością i wysokim poziomem innowacyjności, a także zyskuje coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej. Doskonałą okazją do zaprezentowania jego potencjału zagranicznym partnerom będzie Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji.

 

Czytaj więcej...

Wydatki na rozwój wsi do 2020 r. - 5,2 mld euro

Szczegółowe ustalenia dot. realizacji Umowy Partnerstwa będą możliwe po zakończeniu negocjacji z KE. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wydatki na rozwój wsi wyniosą 5,2 mld euro.


Umowa Partnerstwa określa strategię wykorzystania przez nasz kraj pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa z Polską 23 maja br. Umowa ta to "dokument-matka" dla programów operacyjnych określających sposób wydatkowania funduszy UE.
Obecnie trwa trzecia runda negocjacji polskich programów operacyjnych z Komisją Europejską. Rozmowy prawdopodobnie zakończą się pod koniec listopada lub na początku grudnia - poinformował Niezgoda podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Dodał, że w UE pośród 384 programów krajowych do tej pory zatwierdzonych zostało tylko siedem.

Czytaj więcej...

Sprzedawcy prądu ukrywają wzrost cen

W PGE wzrost kosztów stałych nawet o 34%

Sprzedawcy prądu ukrywają wzrost cen

Sprawdź swój rachunek za prąd w 2014 r. Koszty stałe wzrosły nawet o 34% ale sprzedawcy o tym ci nie powiedzą. Wręcz przeciwnie, w PGE Obrót S.A. poza kwotą do uiszczenia jest też dobra informacja. Szczególna i pierwsza taka w historii, jak wyjaśnia zakład. Cena za energię elektryczną od nowego roku uległa obniżeniu. Z kolei, czytamy dalej na fakturze, że o zmianie ceny za usługę dystrybucji energii możemy dowiedzieć się z taryf opublikowanych na podanej stronie internetowej. Jeśli znajdziemy odpowiedni link, to zobaczymy cennik, który ma 81 stron. Niestety, nawet po jego przeczytaniu nie dowiemy się jak zmieniły się stawki. Zawiera bowiem tylko ich aktualne wartości. To niestety tylko jeden przykład. Podobny, pokrętny sposób informowania o zmianach taryf praktykują również inni sprzedawcy energii

Czytaj więcej...

Technologia IFBB szansą na zachowanie półnaturalnych zbiorowisk trawiastych. Najbardziej obiecujący kierunek produkcji bioenergii

Spadek opłacalności produkcji rolnej, który miał miejsce po okresie transformacji gospodarczej spowodował, że na znacznym areale (około 1 mln ha) cennych przyrodniczo łąk i szuwarów w naszym kraju zupełnie zaniechano użytkowania. Sytuacja poprawiła się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej dzięki uzyskiwanym dopłatom do użytkowania gruntów rolnych oraz finansowaniu programu rolnośrodowiskowego. Jednak nadal na znacznym areale zbiorowisk łąkowych dochodzi do zaniku cennych przyrodniczo siedlisk i spadku ich różnorodności biologicznej. Niniejszy artykuł opisuje nowy, perspektywiczny kierunek wykorzystania biomasy z półnaturalnych łąk i szuwarów, zlokalizowanych głównie w dolinach rzecznych, który zapewnia jednocześnie ochronę półnaturalnych zbiorowisk łąkowych oraz uzyskiwanie korzyści z produkowanej bioenergii.

Możliwości wykorzystania półnaturalnych łąk

Większość cennych przyrodniczo siedlisk półnaturalnych zbiorowisk trawiastych wykształciła się w wyniku działalności rolniczej, zatem użytkowanie kośne lub pastwiskowe warunkuje ich przetrwanie. Zmiany ekonomicznych uwarunkowań w gospodarce rolnej, szczególnie spadek rentowności małych gospodarstw utrzymujących niewielkie stada bydła w systemie ściółkowym, doprowadziły do polaryzacji w intensywności użytkowania rolniczego łąk i szuwarów: na części z nich zupełnie zaniechano koszenia i wypasu, natomiast część przekształcono w wysokoproduktywne zbiorowiska, zdominowane przez gatunki i odmiany hodowlane traw pastewnych w wysiewanych mieszankach. Obydwu tym trendom towarzyszy zmniejszanie się różnorodności flory, a także fauny.

Czytaj więcej...

Rolnictwo Afryki Zachodniej – niewykorzystany potencjał?

Tak wiele słyszymy o klęskach głodowych na terytorium Afryki. Tymczasem jest to kontynent, w którym tkwi niewykorzystany dotąd potencjał związany z możliwościami eksportowania produktów żywnościowych. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego zależy obecnie od zakresu wsparcia politycznego.

Afryka Zachodnia dąży do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego swoim krajom i liczy na partnerów zagranicznych na drodze do rozwoju przemysłu rolno – spożywczego. Produkcja bawełny, kakao, warzyw i owoców ma tam potencjał zwyżkowy. Przez ostatnie dwie dekady afrykańskie rządy skupiały się głównie na industrializacji miast, rolnictwo odbywało się bez żadnej określonej ścieżki rozwoju. Obecnie trwają prace nad strategiami, które koncentrują się na tej właśnie gałęzi przemysłu.

Hamulcem na drodze do rozwoju jest obecnie brak zachęt inwestycyjnych dla rolników. Kolejnym problemem jest zbyt duża liczba ludności utrzymującej się z rolnictwa i jej kiepski stopień mechanizacji, zwłaszcza na terytorium Senegalu. W wielu obszarach dochody z gospodarstwa ledwo wystarczają na przeżycie. W krajach Afryki Zachodniej dają też o sobie znać nieudane reformy rolne wzorowane na kolektywizacji rolnictwa w epoce ZSRR. Tymczasem nie trzeba wiele wkładu, aby zwiększyć wydajność rolnictwa, a tym samym plony. Nawadnianie kroplowe, rozsądny płodozmian, uprawy ekologiczne – to tylko niektóre przykłady.

Wśród wielu krajów afrykańskich pokutuje też przekonanie, że wsparcie ze strony państw wysoko rozwiniętych będzie trwało nieprzerwanie, co demotywuje lokalne władze do rozwoju infrastruktury związanej z np. przemysłem przetwórczym.

Na trasie Expedycji IV Kongo (Senegal, Mauretania, Maroko) dominowały raczej małe gospodarstwa funkcjonujące tradycyjnie. Efekty pracy były widoczne przy głównych drogach, gdzie próbowano sprzedawać plony przejezdnym. Targi obfitowały w warzywa i owoce, które zapewne pochodziły z większych plantacji. Teren Senegalu to głównie uprawy trzciny cukrowej, bawełny, cebuli, mango, bananów i orzeszków ziemnych. Hodowla zwierząt: bydło, owce, kozy, osły, wielbłądy. W Maroko sytuacja ulega zmianie w zależności od regionu. Wybrzeże to : daktylowce i bananowce. Z kolei w dolinach uprawiano oliwki, arganowce, warzywa. Hodowla zwierząt: osły, wielbłądy, owce, kozy.

Sytuacja rolnictwa w Maroko prezentuje się odmiennie na tle pozostałych krajów Afryki Zachodniej. Sektor ten daje zatrudnienie około 40% marokańskiej siły roboczej. Dla porównania, w Senegalu aż 70% ludności utrzymuje się z rolnictwa. W rejonach pustynnych Maroka podstawą utrzymania jest rolnictwo irygacyjne typu oazowego (plantacje palmy daktylowej).

Poddając analizie możliwości i wyzwania dla afrykańskiego rolnictwa usiłujemy odpowiedzieć na pytanie – czy Afryce uda się zmniejszyć głód? Jeżeli lokalna oraz zagraniczna polityka przyjmie skuteczną strategię rozwojową, kontynent być może stanie się istotnym graczem w zakresie światowego eksportu żywności.

fakty z Expedycji IV Kongo – do serca Afryki / www.e4kongo.pl / tel. +48 887 40 30 20

główni partnerzy: www.chilitraders.com / www.2poland.eu / www.autocentrum.pl / www.taurus.info.pl /

organizator eventu: Morgan Advertising Sp. z o.o. www.morgan-a.pl

autor tekstu: Iwona Suwara / foto. D.Sikorska, W.Stopka-Brzyskowy/ wsparcie merytoryczne: Dana Sikorska, Masse Badji

polub nas na : www.facebook.com/e4kongo